Hallitus kirjautuminen

Insinöörityö massalattioiden suunnittelusta

04.09.2022 00:00

BLY on ollut mukana tukemassa massalattioiden suunnitteluun liittyvän insinöörityön tekemistä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Työn nimi oli "Massapinnoitustyön suunnittelun haasteet julkisissa tiloissa" ja työn teki insinööriksi valmistunut Erja Hentinen.

Opinnäytetyön tuloksena havaittiin, ettei ajantasaista ja puolueetonta suunnitteluohjetta ole saatavilla eivätkä suunnittelijat olleet selkeästi tietoisia nykyisten ohjeitten olemassaolosta. Suunnitteluohjeet olisi päivitettävä vastaamaan massalattioiden laatuvaatimuksia, suunnittelua ja toteutusta.

Koko työhön pääsee tutustumaan tästä linkistä: Massapinnoitustyön suunnittelun haasteet julkisissa tiloissa